Antikorupcinė informacija

Susidūrę su korupcinio pobūdžio veikla UAB „Šakių laidotuvių namai‘ kreipkitės į atsakingą asmenį už korupcijos prevenciją bendrovėje, laidotuvių organizatorių DARIŲ TALALĄ.
Tel. nr. 8-345-51572, mob. tel.8-685-77429, el. p. lnamai@sakiai. com

UAB Šakių laidotuvių namai direktoriaus įsakymas Nr. AT-17 „Dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų Tyrimų Tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti pareigas, sąrašo patvirtinimo“.

Back to top button
Close